خانه   هوشمند چیست؟

یک ساختمـان هـوشــمند طبق تـــعریــــف ویکـی پدیـا ســـاختــــمانی دربردارنده محیطی پویا به وسیلهٔ یکپارچه کردن چهار عنصر اصلی یعـنی سـامـانه‌ها، سـاختار، سرویس‌ها، مدیریت و رابطه میان آن‌ها است. ایـن مـفهوم بـدین معنـی اسـت کـه در یـک ساختمان هوشمند، اجزا داخـلی هـمواره در تـعامل با یکدیگر بوده  و و به وسیله یک سامانه به یکدیگر متصل هستند.

کلید هوشمند روشنایی 

کلید های هوشمند مرصوص، برای زیبایی و آسایش شما! 

ترموستات مرصوص 

هوای خانه شما را مطبوع نگه می داریم!

خانه هوشمند مرصوص برای تمام خانه های ایران

خانه هوشمند مرصوص، یک فن آوری نوین جهت آسایش بیشتر در زندگی امروز است. این فن آوری با کیفیتی در مقیاس جهانی، توسط متخصصین ایرانی در مجموعه دانش بنیان مرصوص طراحی و تولید شده و با قیمتی مقرون بصرفه جهت خرید در اختیار عموم مردم قرار گرفته است.


اپلیکشن خانه هوشمند مرصوص


همکاران ما